Ang website na ito ay pag-alaala ko kay G. Fortunato "Tatong Balugbog" dela Cruz, patnugot ng TANOD BAYAN noon. Tulad din ng pagmamahal n'ya, narito ang mga sariwang balita at ilang mahahalagang kaganapan at mga pangyayari mula sa aking bayang Santa Maria, Bulacan at karatig pook nito. Halina't tuklasing muli ang ating Dakilang Bayan, Ang Bayan ng Awit at Tula! Tuloy Lang Po at Mabuhay Kayo...Mga Mahal Kong Kababayan! Pagbati mula kay Memen Belarmino, ang inyong lingkod na webmaster!

Monday, January 07, 2008

DAKILANG BAYAN : SANTA MARIA, BULACAN

DISCLAIMER: Let everybody know that I do not own any part of this documentary video clips.

***Keep pressing stop/play button. It takes a while to load but it's worth-watching!UNANG BAHAGIIKALAWANG BAHAGIIKATLONG BAHAGI

***Let us give thanks and acknowledge all the people who are responsible for this documentary film. Give them recoginition by reading all their names on the end credits of this 3 OF 3 of this video.

MABUHAY PO TAYONG LAHAT!--Memen Belarmino of SDCA mYdEsKtOpMuLtImEdIa PRO2010

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home